Tietopaketti osakeasioista

Olemme koonneet tälle sivulle kattavan tietopaketin mm. osakeasioiden hoitamisesta, osakkeenomistajan eduista, osakkeenomistajan muutoksesta, välitysmyynnistä, osakkeen kuolettamisesta ja osingoista. Jos et löydä alta vastausta kysymykseesi, voit aina olla yhteydessä Lennun asiakaspalveluun osakeasiat@lennu.fi tai p. 03 450 5610.

Sivun alaosasta voit ladata valtakirjoja ja lahjakirjoja.

Osakeasioiden hoitaminen


Mikäli olet tulossa hoitamaan osakeasioita Lennun asiakaspalvelupisteeseen, ilmoitathan siitä etukäteen joko puhelimitse p. 03 450 5610 tai sähköpostitse osakeasiat@lennu.fi. Palvelupisteemme on avoinna ma–pe klo 9–12. Muina aikoina on mahdollista asioida ajanvarauksella. Ilmoittamalla tulostasi etukäteen voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos asut muualla eikä sinulla ole mahdollisuutta tulla käymään, voit lähettää osakekirjan ja muut mahdolliset liitteet kirjattuna kirjeenä osoitteella: Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Kauppakatu 1, 39500 Ikaalinen. Postitse tapahtuva asiointi tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Mikäli jätät osakkeen meille käsittelyyn, palautamme sen kirjattuna kirjeenä, tai vaihtoehtoisesti voit noutaa sen asiakaspalvelupisteeltämme Ikaalisista.

Osakkeenomistajan edut


Osakkeista maksetaan osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakkeenomistaja saa alennusta omistuksessaan olevan kuituliittymän ylläpitomaksusta.

Osakkeellisen liittymän irtisanominen


Jos halutaan irtisanoa liittymä, johon on liitettynä osake, on osake toimitettava muuntokäsittelyyn. Katso kohta Osakkeen muuntokäsittely.

Osakkeen omistus muuttuu


Mikäli osake myydään, tarvitaan alkuperäinen osakekirja sekä allekirjoitettu kauppakirja, jotka osakkeen ostaja toimittaa Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle. Mikäli osakkeen myyjä on perikunta, tulee kauppakirjassa olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset tai vaihtoehtoisesti kaikilta osakkailta tulee olla valtakirja osakkeen myyntiä varten. Lisäksi tarvitaan perukirjakopio.

Jos osake on siirtynyt kiinteistön kaupan yhteydessä, mutta siitä ei ole mainintaa kauppakirjassa, myyjä tai edesmenneen myyjän perikunta voi tehdä erillisen luovutuskirjan tai lahjakirjan.

Osakekirjan siirtyessä muutoin kuin kaupan perusteella, tarvitaan omistuksen rekisteröintiä varten esim. lahjakirja, testamentti, perukirja ja jakokirja tai ositussopimus. Mikäli nimesi on muuttunut, tarvitaan virkatodistus tai kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Jos kyseessä on jakamaton kuolinpesä, voivat pesän osakkaat tehdä sopimuksen osakkeen siirtämisestä yhden pesän osakkaan nimiin. Liitteeksi tarvitaan perukirja. Mikäli pesässä on vain yksi osakas, riittää kopio perukirjan etusivusta.

Uuden osakkeen omistajan tulee toimittaa osakekirja liitteineen mahdollisimman pian Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle, jotta osakkeen rekisteröinti saadaan tehtyä, ja ohjattua mahdolliset osingot oikealle pankkitilille. Rekisteröinnistä ei veloiteta maksua.

Kaikki osakemuutokset käsitellään Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n hallituksen kokouksessa. Käsittelyn vaatimista toimenpiteistä riippuen saattaa kulua useitakin kuukausia, ennen kuin osake palautuu takaisin asiakkaalle. Osake lähetetään asiakkaalle kirjattuna kirjeenä, tai halutessaan asiakas voi noutaa sen yhtiön konttorilta Ikaalisista.

Jos osakkeen omistaja on edesmennyt


Perunkirjoituksen jälkeen perikunnan jäsenet päättävät mitä osakkeelle tehdään, ellei sitä ole jo testamentilla määrätty. Jos kuolinpesää ei jaeta, voi osake jäädä sen nimiin. Silloinkin osakekirja kannattaa toimittaa omistajanmuutokseen, jotta osake siirretään vainajalta kuolinpesälle.

Muussa tapauksessa perikunta päättää mitä osakkeelle tehdään. Se voi siirtyä jollekin perikunnan jäsenelle tai se voidaan myydä. Voi olla, että on tehty perinnönjakosopimus tai perikunnan keskinäinen sopimus, johon on kirjattu miten osakkeen kanssa halutaan toimia. Jos päädytään välitysmyyntiin, on hyvä valtuuttaa yksi perikunnan jäsen hoitamaan se. Jos perikunta myy itse, täytyy kaikkien allekirjoitus olla myyjän osuudessa tai valtuutus kuten välitysmyynnissäkin.

Kuolemantapauksen yhteydessä tarvitaan aina jäljennös perukirjasta edustajien osalta ja tietysti myös osakekirja, johon siirtomerkintä tehdään. Lisäksi voidaan tarvita edellä mainittuja muita dokumentteja tapauskohtaisesti: testamentti, perinnönjakosopimus, muu keskinäinen sopimus koskien osaketta sekä valtakirjat.

Kannattaa myös huomioida, että mahdolliset osingot maksetaan aina yhdelle tilille. Jos osake jää perikunnan omistukseen, on perikunnalla syytä olla myös pankkitili.

Osakkeen hankinta


Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n osakkeen voi ostaa joko vapailta markkinoilta, tai yhtiön tarjoamasta välitysmyyntipalvelusta. Jos ostat osakkeen vapailta markkinoilta, tulee uuden osakkeen omistajan toimittaa osakekirja liitteineen mahdollisimman pian Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle, jotta osakkeen rekisteröinti saadaan tehtyä, ja ohjattua mahdolliset osingot oikealle pankkitilille. Rekisteröinnistä ei veloiteta maksua.

Välitysmyynti


Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy ei osta omia osakkeitaan takaisin, mutta mikäli haluat myydä yhtiön osakkeen, tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta jättää osakkeensa yhtiölle välitysmyyntiin. Välitysmyynnistä teemme myyjän kanssa kirjallisen sopimuksen, johon asiakas määrittää haluamansa hinnan/osakekirja. Sopimukselle kirjataan myös tilinumero, jolla ostaja suorittaa kauppahinnan. Sopimuksen teon yhteydessä myytävä osakekirja tulee toimittaa Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle

Mikäli ollaan myymässä perikunnan omistuksessa olevaa osaketta, tarvitaan osakekirjan ja välitysmyyntisopimuksen lisäksi kopio perukirjasta, sekä kaikkien perikuntaan kuuluvien kirjallinen valtuutus asioiden hoitajalle laittaa osake myyntiin.

Välitysmyynnistä emme peri välityspalkkiota.

Osakerekisterin päivittäminen


Koska omistajatiedon pitää olla osakekirjassa ja osakerekisterissä yhtenevät, ei omistajan muutosta voida päivittää osakerekisteriin ilman osakekirjan toimittamista Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle.

Varainsiirtovero


Osakekaupasta pitää antaa verottajan OmaVero -sivuilla varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Ilmoituksen antaa ja veron maksaa yleensä ostaja. Varainsiirtovero on ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti. Varainsiirtovero on 1.1.2024 alkaen 1,5 %. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos veron määrä on alle 10 euroa. Varainsiirtoveroilmoitus tulee toimittaa Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle yhdessä osakekirjan, kauppakirjan ja muiden mahdollisten liitteiden kanssa, jotta rekisteröinti voidaan suorittaa. Varainsiirtoveroa ei tarvitse suorittaa osakkeesta, jonka on saanut vastikkeetta.

Osakkeen muuntokäsittely


Osakekirjassa on kaksi osaketta; sarja A ja sarja B. Sarja A tarkoittaa itse osaketta, ja sarja B osakkeeseen liitettyä, käytössä olevaa lanka- tai valokuituliittymää. Mikäli asiakas haluaa joko:

a) irtisanoa liittymän, eikä hänellä ole toista liittymää mihin osakkeen liittää, tulee osakekirja toimittaa muuntokäsittelyyn, jolloin osakekirjan B-osake muunnetaan A-osakkeeksi.
b) liittää liittymäänsä osakkeen, tulee osakekirja toimittaa muuntokäsittelyyn, jolloin osakekirjan toinen A-osake muunnetaan B-osakkeeksi.

A-osakkeella on 1 ääni ja B-osakkeella 20 ääntä yhtiökokouksessa. Osakekirjalla on siis 2 ääntä (A+A osakkeet) tai 21 ääntä (A+B osake).

Osakkeen muunto hyväksytetään kaupparekisterissä, ja muuntokäsittely kestää yleensä 3-5 kk. Käsittelyn jälkeen osakekirja saa kääntöpuolelle muuntomerkinnän, ja osake palautetaan asiakkaalle joko kirjattuna kirjeenä, tai sovittaessa sen voi myös noutaa. Osakkeen muunto ei vaikuta sen arvoon.

Osakkeen kuolettaminen


Mikäli Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n osakekirja on kadonnut, uuden osakekirjan saa ainoastaan kuolettamalla vanhan osakekirjan käräjäoikeudessa. Osakkeen omistajan tulee hoitaa kuoletus tekemällä kuoletushakemus käräjäoikeuteen. Hakemusta varten Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:ltä saa pyydettäessä merkintätodistuksen ja otteen osakerekisteristä.

Jos osakkeen kuoletuksen hakijana on kuolinpesä, tarvitaan liitteeksi myös perukirja ja sukuselvitys. Sukuselvitystä ei tarvitse toimittaa, mikäli perukirjassa on tuomioistuimen rekisteröintimerkintä, tai maistraatti on vahvistanut luettelon pesän osakkaista. Mikäli hakijoita on useita, on jokaisen allekirjoitettava hakemus tai vaihtoehtoisesti annettava valtakirjat.

Kuoletus maksaa noin 500 €. Kulu koostuu käräjäoikeuden käsittelymaksusta ja ilmoituksesta Virallisessa lehdessä. Prosessi kestää yleensä 4-5 kk, ja kun se on valmis, lähettää käräjäoikeus osakkeen omistajalle kuoletuspäätöksen. Tästä päätöksestä osakkeen omistaja toimittaa kopion Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle osakerekisteriin, jonka perusteella annetaan uusi osakekirja.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme p. 03 450 5610 tai osakeasiat@lennu.fi, tai oman kotipaikan käräjäoikeuden kansliasta.

Osakkeen osinko


Mahdollisen osingon maksamisesta ja sen määrästä päättää keväisin kokoontuva yhtiökokous. Mikäli osinkoa päätetään maksaa, tilitetään se syys-lokakuun vaihteessa sille, jonka omistuksessa osake on yhtiökokouksen päättämänä täsmäytyspäivänä.

Mikäli osakkeenomistajan tilinumero muuttuu, kannattaa ilmoittaa uusi tilinumero Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle, jotta mahdolliset osingot tulevat perille, eivätkä pääse vanhenemaan. Osinko on voimassa kolme vuotta ensimmäisen maksupäivän jälkeen.

Tilinumeron muutos


Mikäli tilinumero johon mahdollisia osinkoja maksetaan muuttuu, tulee uusi tilinumero ilmoittaa Ikaalisten-Parkano Puhelin Oy:lle mieluiten kirjallisesti.

Osakkeen vertailuarvo


Osakkeen vertailuarvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella, joka jaetaan osakkeiden määrällä. Osakeyhtiön nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Tämän jälkeen nettovarallisuudesta vähennetään osinko, jonka yhtiö on päättänyt jakaa tilikaudelta ja tämä jaetaan osakkeiden määrällä:

(yrityksen varat – velat – jaettava osinko) / osakkeiden määrä

Milloin osakeasioissa tarvitaan valtakirja?

• Jos osakkeellinen liittymä, jota irtisanotaan on jonkun toisen nimissä tai osake on yhteisomistuksessa, jolloin molemmat (tai kaikki) omistajat eivät pääse paikalle allekirjoittamaan.
• Jos et itse voi noutaa osakekirjaa, voit valtuuttaa toisen henkilön vastaanottamaan sen.
• Jos osake on yhteisomistuksessa eivätkä molemmat (tai kaikki) tule vastaanottamaan osakekirjaa. Valtakirja tarvitaan myös puolisolta.
• Jos osake on jakamattoman kuolinpesän, jäsenet voivat valtuuttaa yhden pesän osakkaista. Perukirja tarvitaan myös.
• Yrityksen tai yhteisön edustajana tarvitset kaupparekisteriotteen, pöytäkirjanotteen ja/tai valtakirjan.


Osakkeen omistusoikeuden selvittäminen


Mikäli osakkeenomistajan omistus ei suoraan käy ilmi osakekirjasta (joko ensimmäisellä sivulla tai osakekirjan kääntöpuolelle tehtynä siirtomerkintänä), on osakkeenomistajan esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestaan (ns. saantoselvitys).

Saantoselvitys voi olla esimerkiksi:

  • Kauppakirja ja verotoimistolle esitetty varainsiirtoveroilmoitus tai muu vastaava selvitys, jos osake on hankittu kaupalla.
  • Vahvistettu tai rekisteröity perukirja tai perukirja sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja, jos osake on saatu perintönä.
  • Edellisessä kohdassa mainitun selvityksen lisäksi testamentti sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta, jos osake on saatu testamentilla.
  • Jos osake myydään ja myyjänä on perikunta (osakkeesta ei määrätä perinnönjakokirjassa tai testamentilla), tarvitaan myös kaikkien pesän osakkaiden suostumus myyntiin. Se voi olla esim valtakirja myyntiä hoitamaan valtuutetulle henkilölle.
  • Lainvoimainen ositussopimus, jos osake on saatu osituksessa.
  • Lahjakirja, jos osake on saatu lahjana.