Kuinka Lennun valokuituverkko rakentuu?

Verkonrakennuksen palveluita suunnitellaan, asennetaan ja ylläpidetään verkkopalvelutiimissä, joka tekee verkkopalvelupäällikkö Reijo Mäkilän vetämänä tiivistä yhteistyötä muiden tiimien kanssa.

Valokuidun rakennusalueita tai -kohteita meillä on pääasiassa kahdenlaisia. Valmiiksi rakennetuille alueille tulevat yksittäiset tilaukset käsitellään eri tavalla kuin uusien hankealueiden massat. Hankkeissa on usein käytössä tukirahoitus ja niissä vaaditaan tietty määrä kiinnostuneita, jotta hanke toteutuu. Yksittäiset, valmiin kuidun varrella olevat liittymät vaativat vähemmän suunnittelua kuin isommat kohteet, joilla myös tuki- ja lupaprosesseihin kuluu huomattavasti pidempi aika. Näin ollen toimitusaika on pidempi hankkeissa kuin yksittäisissä asiakaskohtaisissa toimituksissa. Aikatauluihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. edellä mainitut kaapelin sijoituksen luvan saannit sekä yhteistyökumppaneiden aikataulut.

Valokuidusta kiinnostuneista henkilöistä saamme tiedon kotisivuillamme olevan Saatavuuskyselyn kautta. Kiinnostusten määrällä on vaikutusta mm. hankealueen rakennuspäätökseen. Kuitumyynti kontaktoi valokuidusta kiinnostuneet ja tekee sopimukset, jonka jälkeen alkaa yksityiskohtaisempien rakennussuunnitelmien tekeminen verkkopalvelutiimissä.

Suunnittelu

Valokuituverkon rakennushanke aloitetaan suunnittelujärjestelmän kartalle tehtävällä suunnitelmalla, johon suunnittelijamme Jussi Mikkola piirtää kaapelireitin kulkemaan kaikille tilaajille. Toteutuessaan käynnistetään kohteen tarkempi maastosuunnittelu, jonka perusteella haetaan luvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Muun muassa yksityisteiden omistajilta tulee hakea kaivuuluvat, jotta valokuitu saadaan kaivettua tilaajalle asti. Jos valokuitu on jo tontin reunalla, niin silloin lupa kysytään vain tontin omistajalta.

Ennen tontilla tapahtuvaa kaivuuta kiinteistön omistajan kanssa tehdään kiinteistöselvitys, jossa käydään läpi kaivuut tontilla ja se, miten kaapeli tuodaan sisälle rakennukseen ja mihin laitteet asennetaan. Tässä yhteydessä voit tavata asentajamme Veli-Pekka Paulasalon.

Kaivuu ja asennus

Kun tarvittavat luvat on saatu, alkaa kaivuut sekä valokuidun asentaminen ja mm. asentajamme Timo Rajalan toimesta kaapelien jatkaminen. Meillä hankkeissa kaivuista ja liittymien toimituksesta vastaa pääosin urakoitsija ja asiakaskohtaisissa toimituksissa omat asentajat toimittaa liittymät. Osa kaivuista toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kadun/tien varteen rakennetaan runkokuitu, josta tehdään pistot rakennusten pihoihin.

Kaivuiden jälkeen tehdään sisäverkon asennustyöt ja käyttöönotto. Asentajamme Juha Palolampi asentaa tarvittavat laitteet sekä testaa laitteiden ja tilattujen palveluiden toiminnan. Kaivuu ja asennus tapahtuvat suunnitteluvaiheessa tehdyn kiinteistöselvityksen perusteella.

Valokuituyhteyden ylläpito

Kaikki asennetut liittymät ja palvelut siirtyvät ylläpitoon. Pääosin maan alla kulkeva valokaapeli on tunteeton sähköisille häiriöille. Valokuituverkon viat koostuvatkin siis ennemmin kaapelin katkeamisista tai yhtymäkohdissa sijaitsevien laitteiden vioista. Meillä on käytössä automaatit, jotka ilmoittavat yleisimmät ja laajimmat viat. Korjaustoimet voidaan monesti aloittaa jo asiakkaan tietämättä. Asiakkaille meillä on käytössä vikapalvelu, johon viat voi ilmoittaa. Ja muistutuksena: kysythän meiltä, ennen kuin kaivat maata valokuidun lähettyviltä.

Verkonrakennus tekee töitä myös rakennushankkeiden ulkopuolelta. Viankorjauksien lisäksi kaivamme, parannamme verkkorakennetta ja huollamme verkkoa, jotta voimme palvella paremmin kuluttaja-asiakkaita ja operaattoreita.

Kaapelinäytöt ja verkkomme sijaintitietoja voi kysellä 24/7 ennen kaivamista osoitteesta kaivulupa.fi

Jaa artikkeli

Lisää ajankohtaisia artikkeleita