Nettiyhteyden nopeus kasvaa käyttötavan mukana

Näin valitset itsellesi sopivan yhteyden

Valokuitu mahdollistaa jopa vaativaan käyttöön soveltuvan 10 gigan nettiyhteyden. Tavalliseen kotiin riittää yleensä pienempikin kaista.

Teknologian kehittyessä kasvavat myös vaatimukset nettiyhteyden nopeudelle. Nokian ennusteen mukaan vielä tämän vuosikymmenen lopulla tavallisen kotitalouden käyttöön ei enää riitä 1 gigan nettiyhteys, sillä videostriimaamisen, online-pelaamisen ja erilaisten VR- ja AR-palveluiden käytön kasvaessa vaaditaan myös yhä suurempaa kaistan nopeutta.

Nopean nettiyhteyden mahdollistaa valokuitu, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tiedonsiirtotekniikkaa. Valokuitu johtaa nimensä mukaisesti laservaloa, jonka mukana tieto kulkee valonnopeudella. Minkälainen nettiyhteys kannattaa valita aivan tavalliseen kotikäyttöön? Se riippuu täysin siitä, millaisiin tarkoituksiin nettiä kotitaloudessa käytetään.

Normi surffaajalle riittää pienempikin kaista

Nettiyhteyden nopeutta valittaessa olennaisinta on ottaa huomioon ladattavan tiedon määrä. Nettiyhteydeltä ei vaadita suurta nopeutta, jos sitä käytetään lähinnä sähköpostien lukemiseen ja uutisten tai sosiaalisen median selailuun. Tällöin myöskään sillä ei ole merkitystä, että kotitaloudessa on useampi käyttäjä.

Tavalliseen kotikäyttöön riittää useimmiten esimerkiksi 100 megan nettiyhteys, joka varmistaa netin sujuvan peruskäytön.

Nettiyhteyteen kohdistuvat vaatimukset kasvavat kuitenkin huomattavasti silloin, kun yhteyttä käytetään etätyöskentelyyn, online-pelien pelaamiseen, suurten tiedostojen lataamiseen tai sisällön samanaikaiseen striimaamiseen. Tällöin kannattaakin harkita 1000 megan yhteyden hankkimista.

Lennun vinkit nettiyhteyden valintaan

 • Pieni kotitalous
  • 1-3 henkilöä, jotka käyttävät nettiä esimerkiksi verkkosisältöjen selailuun ja tavanomaiseen striimaamiseen.
  • Suositeltava nettiyhteys 100M
 • Keskikokoinen kotitalous
  • 3 tai useampi henkilöä, joilla on kaikilla käytössään älypuhelin tai tietokone, ja jotka käyttävät yhteyttä samanaikaisesti esimerkiksi striimaamiseen, videoneuvotteluihin ja pelaamiseen.
  • Suositeltava nettiyhteys 1000M (1G)
 • Iso kotitalous / vaativa käyttö
  • Suurempi kotitalous tai useampi perheenjäsen, jotka käyttävät yhteyttä etätyöhön, videoneuvotteluihin, vaativien ohjelmistojen käyttöön, sisältöjen samanaikaiseen striimaamiseen ja tiedostojen lataamiseen samalla, kun käytössä on useampi älypuhelin, tietokone, pelikonsoli ja äly-TV.
  • Suositeltava nettiyhteys 1000M tai 10G

Huomioi etätyöskentelyn vaatimukset

Yhä useampi työskentelee nykypäivänä etänä. Tämä asettaa omat haasteet ja vaatimukset kodin nettiyhteydelle. Etätyöskentelyyn vaadittava yhteyden nopeus riippuu täysin työn luonteesta. Edelleen sähköpostien lukemiseen ja verkkosisältöjen selaamiseen ei suuria nopeuksia vaadita, mutta esimerkiksi netissä käytävien videoneuvotteluiden toteuttaminen vaatii nettiyhteydeltä jo hieman enemmän. Mitä korkeampi tiedonsiirtonopeus nettiyhteyteen kuuluu, sen nopeammin erilaiset verkkosivut, ohjelmat ja tiedostot latautuvat.

Yleinen suositus etätyöskentelyä ajatellen on vähintään 50-100 Mbit/s. Tämä nopeus riittää hyvin normaalien työtehtävien hoitamiseen.

10 gigan yhteys soveltuu vaativaan käyttöön

Nettiyhteyden nopeuteen kohdistuu paljon vaatimuksia, mikäli yhteyttä käytetään kotitaloudessa esimerkiksi sisältöjen samanaikaiseen striimaamiseen, online-pelaamiseen tai vaativien tietokoneohjelmistojen käyttämiseen. Tällöin tavallinen 1000 megan käyttöliittymä ei todennäköisesti enää riitä vastaamaan kotitalouden käyttövaatimuksia.

Tässä tapauksessa kotitalouden tarpeita palvelee parhaiten valokuitu, joka mahdollistaa 10 gigan symmetrisen yhteyden. Paras lopputulos saavutetaan, kun valokuituyhteyden jatkona on uusinta teknologiaa edustava Wifi-asema. Lennu tarjoaa uutuutena jopa 10 gigan nettiyhteyden myös vaativan kuluttaja-asiakkaan käyttöön.

Tutustu tarjoamiimme nettiyhteyksiin kotitalouksille ja tarkista tästä, onko alueellasi saatavilla Lennun valokuitu.

Jaa artikkeli

Lisää ajankohtaisia artikkeleita